Saturday, February 4, 2012

MURID BERKEPERLUAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

Murid yang mengidap penyakit yang memberi kesan kepada kefunsian mental, tingkal laku, dan emosi.
Murid yang tidak mampu mengikuti kurikulum aliran perdana.
Murid yang gagal melepasi LINUS saringan 3.
Murid yang disahkan kecacatannya oleh Pegawai Perubatan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Murid yang berdaftar status Orang Kelainan Upaya oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat tempatan.